Hỗ trợ người dùng

  • Tất cả
  • Blog
  • Hướng dẫn
  • Tips
Tính cách MBTI trong công việc

MBTI (Myers-Briggs Type Indication) – trắc nghiệm tính cách Myers-Briggs Type là một phương pháp sử dụng hàng loạt các câu hỏi trắc nghiệm để phân tích tính cách con người.Phương pháp này có nền tảng từ lý thuyết phân loại của Carl Gustav Jung – Bác sĩ người Thụy Điển – cha đẻ…

Liên quan

© Bản quyền thuộc về Amobear Studio. Đã đăng kí bản quyền