Về Amobear Việt Nam

Là một Digital Creative Studio, Android Vietnam luôn đề cao tinh thần làm chủ sản phẩm, tư duy sáng tạo trong mỗi dự án để mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

Với hai dòng sản phẩm là “Game Metaverse” và “Mobile Application”, Android Vietnam đã và đang từng bước áp dụng những công nghệ mới nhất phục vụ hàng trăm triệu người dùng trên toàn thế giới.

Các công việc hàng đầu

Vị trí Nhóm Trình độ Ngày đăng tuyển

IOS Developer

Engineering & Technology Senior 17/08/2023

Marketing Mobile Game – UA

Marketing Fresher, Senior 17/08/2023

Marketing Mobile App – UA

Marketing Fresher, Junior 17/08/2023

2D Game Artist

Product & Design Junior 17/08/2023

Graphic Designer

Thiết kế Junior 17/08/2023

Cocos 2Dx / Cocos Creator ( 3 người)

Product & Design Junior 12/05/2023

Product Owner Mobile Application

Product & Design Leader 11/05/2023

UI Designer

Product & Design Fresher 02/02/2023

Flutter Developer

Engineering & Technology Junior 10/09/2022

Android Developer

Engineering & Technology Junior 10/09/2022

Khám phá ngôi nhà Amobear Việt Nam

discover image 1
discover image 2
discover image 3
discover image 4
discover image 5