Blog

  • Tất cả
  • Blog
  • Hướng dẫn
  • Tips
Tầm quan trọng của Net Working trong công việc

Mạng lưới, không chỉ là một khái niệm, mà còn là một sức mạnh đích thực trong cuộc sống và sự nghiệp của bạn. Khi chúng ta nói về mạng lưới, chúng ta đang nói về sự kết nối với người khác, về quan hệ mà bạn xây dựng và…

Tính cách MBTI trong công việc

MBTI (Myers-Briggs Type Indication) – trắc nghiệm tính cách Myers-Briggs Type là một phương pháp sử dụng hàng loạt các câu hỏi trắc nghiệm để phân tích tính cách con người.Phương pháp này có nền tảng từ lý thuyết phân loại của Carl Gustav Jung – Bác sĩ người Thụy Điển – cha đẻ…

Liên quan

© Bản quyền thuộc về Amobear Studio. Đã đăng kí bản quyền